Zen Ekindo
Image default
Health / Alternative

Spiritualiteit en religie

Spiritualiteit is een zeer interessant fenomeen waarbij het vooral draait om de wijze waarop men in het leven staat. Spiritualiteit klinkt misschien heel vaag, maar dat is het eigenlijk helemaal niet, je moet er vooral je verstand bij gebruiken, maar waarom zijn het juist vaak de ouderen die moeite hebben met dit begrip, en heeft spiritualiteit dan ook per definitie te maken met God?

Spiritualiteit vindt men vaak vaag, deze vaagheid komt voor een deel voort uit een taalkundige achtergrond. Waarmee wordt bedoelt dat het woord meerdere betekenissen kan hebben, afhankelijk natuurlijk van de context. Met spiritualiteit kan men doelen op een manier waarop men in het leven staat, men kan doelen op een leer of een traditie, maar ook op andere religieuze gewoontes en praktijken.
Echter, dat dit begrip vaak vaag in de oren klinkt heeft niet enkel te maken met de taalkundige achtergrond van het begrip, natuurlijk speelt de inhoudelijke factor hier ook in mee. Het woord spiritualiteit is afgeleid van het woord ‘’spiritus’’ ofwel ‘’geest’’. Daarom kunnen we spiritualiteit omvatten als de geestgesteldheid van waaruit men leeft. Spiritualiteit gaat vooral over de wijze waarin met in het leven staat, de grondhouding die allesbepalend is voor hoe men dingen opvat en hier mee omgaat.

Maar waar komt God nu ter sprake? Is spiritualiteit wel denkbaar zonder dat God hierbij in het vizier komt? Dat komt ter sprake wanneer je je afvraagt waar jouw eigen grondhouding nu daadwerkelijk op gebouwd is. Godsgeloof is lang niet zo ingewikkeld als menig persoon denkt dat het is. Godsgeloof komt voort uit het gevoel dat het leven wonderbaarlijk is en dat men daarbij gelooft dat er meer is dan het zo voor de hand liggende leven op aarde.

En nu terugkomend op het feit waarom er vooral oudere mensen zijn die problemen hebben met dit begrip. Spiritualiteit legt voornamelijk nadruk op de persoonlijke wijze waarop het geloofd beleefd wordt, terwijl de oudere generatie kampt met het probleem dat het geloof hen simpelweg is aangeleerd en vaak ook is opgelegd, waarbij geloof wordt gepresenteerd als ideologie en niet als persoonlijke beleving. Tegenwoordig draait het geloof niet enkel om anderen, maar over men zelf en het eigen leven, daarmee zijn de vraagstukken over de leer, het moraal en geloofstradities niet geheel weg, maar deze komen simpelweg in een ander daglicht te staan. Waar het nu uiteindelijk om draait is : ‘’Hoe wordt ik gelukkig, hoe kan ik een goed mens zijn voor zowel mijzelf als de mensen om mij heen?’’

Wil jij spiritueel ontwaken? Bij ZoMa Opleidingen kun je diverse cursussen en opleidingen volgen.