Zen Ekindo
Image default
Industrie

Wat zijn de stadia van de lokale waterzuivering? Begrijp hoe dit proces werkt

Waterbesparing is een uiterst belangrijke kwestie, net als de behandeling ervan, aangezien we bij inname zonder de juiste behandeling het risico lopen om door verschillende ziekten te worden besmet.

Daarom is het proces van lokale waterzuivering essentieel voor een gezond leven voor de bevolking.

Het conventionele water behandelingsproces is onderverdeeld in fasen. In elk van hen is er een strikte controle van de chemische dosering en het toezicht op de kwaliteitsnormen. Zie hieronder de stappen die deel uitmaken van deze procedure:

 

Fase 1 – Wateronttrekking

Het waterzuiveringsproces begint bij de onttrekking, die oppervlakkig kan zijn, in rivieren, meren en dammen, of ondergronds in putten. De vloeistof wordt via waterpompen naar de waterzuiveringsinstallaties geleid.

 

Fase 2 – Chlorering

Wanneer de vloeistof de waterzuiveringsinstallatie bereikt, wordt deze gemengd met chloor, dat als doel heeft de verwijdering van metalen en organisch materiaal mogelijk te maken.

 

Fase 3 – Alkalinisatie

Kalk of soda wordt in het water geplaatst om de pH-waarde aan te passen aan de waarden die nodig zijn voor de volgende stadia van de lokale waterzuivering.

 

Fase 4 – Coagulatie

In deze fase van de lokale waterzuivering wordt aluminiumsulfaat, ijzerchloride of een ander stollingsmiddel ingebracht. Daarna ondergaat het water een sterke agitatie om de agglomeratie van deeltjes te vergemakkelijken.

 

Fase 5 – Flocculatie

In deze fase gaat het water door een langzaam mengproces, dat tot doel heeft om vlokken te vormen met de vuildeeltjes.

 

Fase 6 – Decanteren

Deze fase bestaat uit het moment waarop de in de vorige fase gevormde schilfers op de bodem van de tank worden afgezet.

 

Fase 7 – Filtratie

In deze fase van de lokale waterzuivering gaat het water door de filters die gevormd zijn uit steenkool, zand en steen, zodat de deeltjes uit de vorige fase worden vastgehouden.

 

Fase 8 – Post-alkalinisatie

Het uitvoeren van de laatste pH-correctie van het water om corrosie van de leidingen te voorkomen.

 

Fase 9 – Desinfectie

In dit stadium wordt chloor of ozon gebruikt om bacteriën en virussen in het water te elimineren.

 

De eindfase – Fluoridation

Toepassing van fluoride om de vorming van tandcariës te helpen voorkomen.

Na al deze zuiveringsstappen wordt het water opgeslagen in reservoirs en vervolgens via pompen naar de regionale verhoogde reservoirs gestuurd en vervolgens in de stad gedistribueerd.